+421 903 801 906 info@bpreality.sk

Sledovanie nehnuteľností - nová služba Katastra

Sledovanie nehnuteľností - nová služba Katastra

Podstatou tejto služby je zasielanie upozornení (formou SMS) o akýchkoľvek zmenách na liste vlastníctva, napr. o vyznačení plomby. Význam tejto služby je nesporný, keďže umožní vlastníkovi nehnuteľnosti dozvedieť sa prípadných zmenách, ktoré iná osoba iniciuje voči jeho nehnuteľnostiam. Bude to praktické najmä pri prevencii voči rôznym formám podvodov s prevodmi nehnuteľností, ale aj pre prípad prevodov spoluvlastníckych podielov. Vo všetkých uvedených prípadoch sa tak používateľ tejto služby dozvie okamžite, že sa vo vzťahu k jeho nehnuteľnosti „niečo deje“. Získa tým možnosť okamžite reagovať na tieto úkony, čo môže významne prispieť k ochrane jeho práv.

Toľko k pozitívam ... a teraz k negatívam, keďže vždy je tu nejaké „ale“.

Žiaľ, uvedená služba je spoplatnená, pričom aktuálny cenník závisí od zvolenej doby aktivácie služby a je nasledovný:

  • 30 dní – 2 €
  • 90 dní – 6 €
  • 180 dní – 12 €
  • 360 dní – 24 €

Pozor, ide o cenu za sledovanie jednej položky, t.j. jednej nehnuteľnosti (stavby alebo parcely). V prípade sledovania viacerých nehnuteľností, bez ohľadu na to, na koľkých listoch vlastníctva sa nehnuteľnosti nachádzajú, sa cena samozrejme znásobuje.

V prípade, že sa aj napriek spoplatneniu rozhodnete pre túto službu, je potrebné navštíviť stránku „kataster.skgeodesy.sk“ a registrovať sa tam ako užívateľ. Po potvrdení registrácie cez aktivačný mail a kód zaslaný ako SMS ste prihlásení a môžete si službu nastaviť v sekcii „elektronické služby“ – „objednať sledovanie údajov v KN – podľa nehnuteľnosti“.

Služba je momentálne spustená v skúšobnej prevádzke, ale predpokladám, že sa čoskoro preklopí do riadnej a trvalej prevádzky, keďže môže prinášať úžitok obom stranám.