+421 903 801 906 info@bpreality.sk

Verejné obstarávanie

Máte záujem sa zúčastniť verejného obstarávania ako potenciálny dodávateľ tovaru, služieb alebo stavebných prác?

Obávate sa, že Vaša ponuka bude vylúčená alebo neuspeje z dôvodov jej formálnych nedostatkov?

Chcete sa zúčastniť verejného obstarávania, no niektoré podmienky uvedené v súťažných podkladoch sa Vám zdajú byť krajne nevýhodné, ba až rizkové?

Potrebujete poradiť alebo sa len uistiť, že v procesoch verejného obstarávania postupujete správne?

Radi Vám pomôžeme s vyššie uvedenými problémami.

Zaoberáme sa verejným obstarávaním a ponúkame podnikateľom - záujemcom, resp. uchádzačom vo verejnom obstarávaní konzultácie alebo komplexnú podporu pri príprave a podávaní ich ponúk, vrátane prípravy a podania žiadostí o vysvetlenie súťažných podmienok, žiadostí o nápravu a námietok podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov.